Erfrecht advocaat nodig in de regio Arnhem?
Bel vrijblijvend: 026 - 791 00 91
Home > Erfrecht
Erfrecht in Arnhem

Erfrecht zaak in Arnhem?

Het erfrecht

Het erfrecht omvat alle regels rondom erven en schenken. Zo kunt u vragen hebben over wat er gebeurt met de bezittingen en schulden van iemand die is overleden. Of u heeft misschien vragen over de schenkbelasting of erfbelasting. Een erfrecht advocaat kan u antwoord geven op al uw vragen. In de regio Arnhem staan onze erfrecht specialisten dan ook graag voor u klaar om u te informeren en te adviseren over erven en schenken. Ook als u in een conflict omtrent het erfrecht terecht bent gekomen helpen we u graag.

Erfopvolging

Binnen de Nederlandse wetgeving kan iemand op twee manieren erfgenaam worden, namelijk op basis van de wettelijke bepaling of op basis van een testament opgesteld door de erflater. De wettelijke bepaling is van kracht wanneer er geen testament is. Afhankelijk van de relatie met de erflater wordt in een bepaalde volgorde bepaald wie in aanmerking komt als erfgenaam. Iemand komt pas in aanmerking als er in een eerdere groep geen erfgenamen zijn of als de erfgenaam de erfenis weigert. De volgorde van de groepen zijn:

1. Langstlevende echtgenoot en kinderen
2. Broers en zussen van de overledene
3. Grootouders en hun (klein)kinderen en ooms, tantes, neven en nichten
4. Overgrootouders en afstammelingen tot in de zesde graad

Wilt u als erflater zelf bepalen wie uw erfenis afhandelt en wie uw erfgenamen zijn, dan dient u een testament op te laten stellen. Wilt u meer weten over de inhoud van het erfrecht en woont u in de regio van Arnhem? Neem dan direct contact met ons op.

Menu