Erfrecht advocaat nodig in de regio Arnhem?
Bel vrijblijvend: 026 - 791 00 91
Home > Erfrecht > Verklaring van erfrecht
verklaring van erfrecht arnhem

Verklaring van erfrecht

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door een notaris. Dit is een officiële verklaring waarin staat wie is overleden, of er een testament is en wat er in dit testament is bepaald. Ook staat in een verklaring van erfrecht wie de erfgenamen zijn en wie er is gemachtigd om de erfenis af te wikkelen. Een dergelijke verklaring is niet verplicht, maar is in de meeste gevallen wel nodig. Zonder de verklaring blijven namelijk bankrekeningen geblokkeerd en wordt verzekeringsgeld of partnerpensioen niet uitgekeerd. Bij dergelijke bedrijven of instanties moet u kunnen aantonen dat u gerechtigd bent om hierbij te kunnen.

Wanneer is deze verklaring niet nodig?

Sinds 2012 is er bepaald dat er voor bepaalde standaard situaties geen verklaring van erfrecht nodig is. Dit is het geval bij als:

  • er is sprake van een langstlevende partner (echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner) en eventueel kinderen;
  • de overledene heeft geen testament opgesteld;
  • het totale saldo van alle bankrekeningen van de overledene is lager dan €100.000,-.

Twijfelt u of u een verklaring nodig heeft? Of wilt u meer weten over de regels rondom de verklaring van erfrecht? Schakel dan in Arnhem en in de omgeving van Arnhem onze erfrecht advocaten in. Wij staan graag voor u klaar!

Menu