Erfrecht advocaat nodig in de regio Arnhem?
Bel vrijblijvend: 026 - 791 00 91
Home > Mediation
mediation arnhem

Mediation in Arnhem

Mediation bij erfenis

Door de emotionele gebeurtenis van een overlijden  ontstaan er helaas steeds vaker conflicten bij de afwikkeling van een erfenis. Iedereen verwerkt immers het verlies op zijn eigen manier. Soms zijn dergelijke conflicten onderling op te oplossen. Echter komt het vaker voor dat het niet mogelijk is om er samen uit te komen. Bij een dergelijke situatie kan het daarom verstandig zijn om over te stappen op mediation. Bij mediation, ook wel bemiddeling genoemd, gaan de erfgenamen samen met een onpartijdige tussenpersoon, de mediator, op zoek naar een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Mediation is in de meeste gevallen goedkoper én effectiever dan een gerechtelijke procedure. Onze gespecialiseerde mediator kan u in Arnhem en omgeving Arnhem hierbij helpen.

Wanneer is mediation geschikt?

Een professionele mediatior begeleidt u bij het bemiddelingsproces en probeert ook suggesties aan te dragen waar u en de wederpartij misschien nog niet aan heeft gedacht. Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle mediation is dat alle erfgenamen bereid moeten zijn om samen met een mediator om tafel te zitten en naar een oplossing te zoeken. Als er een gezamenlijk besluit is genomen, legt de mediator die vast in een vaststellingsovereenkomst. Vervolgens dient de overeenkomst ondertekend te worden door alle erfgenamen. De erfenis is dan afgerond.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van mediation? Als specialisten op het gebied van erfrecht in Arnhem en de regio van Arnhem kunnen we u helpen bij de bemiddeling rondom de afwikkeling van een nalatenschap.

Menu