Erfrecht advocaat nodig in de regio Arnhem?
Bel vrijblijvend: 026 - 791 00 91
Home > Testament > Legaat
testament met vulpen

Legaat vraag of conflict in Arnhem?

Wat is een legaat?

U kunt in uw testament aangeven dat u bepaalde goederen of een som geld aan iemand of een goed doel wilt nalaten. Dit heet een legaat. Degene aan wie spullen of geld wordt nagelaten wordt ook wel een legataris genoemd. Via deze bepaling kunt u zelf bepalen aan wie u bepaalde zaken wilt nalaten, zonder dat uw erfgenamen hier wat over te zeggen hebben. Via een legaat kunt u dus iemand buiten uw reguliere erfgenamen ook iets nalaten. Een legataris heeft echter niet dezelfde rechten als een erfgenaam.

De inhoud van een legaat

In een legaat moet een duidelijke beschrijving staan van hetgeen u wilt geven en wie de legataris is. Zo kunt uw zowel goederen, onroerende zaken als geldbedragen opnemen in een legaat. Eventuele schulden hebben wel voorrang op de vordering van de legataris. Hierdoor kan het dus voorkomen dat een legataris minder of zelf niks krijgt, omdat de schulden eerst voldaan moeten worden.

Contact met uw erfrecht specialist in Arnhem

Wilt u meer weten over de afwikkeling van een legaat en uw rechten en plichten? Of heeft u een geschil over een legaatbepaling? Schakel dan in de regio Arnhem ons advocatenkantoor in. Wij helpen u graag bij al uw kwesties omtrent erven en nalatenschap.

Menu